FAQ

FAQ

1. Is julle stoorplek veilig en is hier sekuriteit?

Ja, die stoorplek is geleë in Bakenshoogte Park wat voltydse sekuriteit het wat die area patroleer.


2. Wat is julle toegansure, deur die week en naweke?

Toegangsure is tans vanaf 08:00 - 18:00, maar na-ure is daar sekuriteit op die perseel en daar kan gereël word om buite die standaardure die stoorfasiliteit te besoek.


3. Hoe werk toegang?

Elke huurder kry tans sy eie remote, maar daar sal binnekort 'n selfoongeaktifeerde sekuriteitstelsel geinstalleer word waarby elke huurder dus toegang sal verkry via sy persoonlike selfoon.4. Word my goedere onder Bakenshoogte Storage se versekering gedek?

Nee, elke huurder is verantwoordelik vir hul eie versekering en moet hul versekeraar/makelaar laat weet indien hulle hul persoonlike dekking wil uitbrei na die stoorfasiliteit.


5. Kan deposito verhaal word as huur die laaste maand (na kennis gegee is)

Ja, dit kan gereel word nadat kennis gegee word dat die stoor ontruim sal word.


6. Is daar mense wat help met aflaai / inlaai

Met u aankoms sal daar iemand wees om vir u rond te wys en seker te maak alles is gereed.
Daar sal egter nie geredelik dienste beskikbaar wees vir op/aflaai nie. Dit kan slegs op spesiale versoek gereel word.

7. Is daar enige kontrakte wat ek moet onderteken?

U moet 'n huurkontrak teken voordat u toegang tot u stooreenheid kry. Onthou asseblief om ons ten minste veertien (14) dae skriftelike kennisgewing voor die einde van die maand te gee van u voorneme om uit te trek.


8. HOE KORT OF HOE LANK KAN EK STOOR?

Ons minimum tydperk is een (1) maand en daar is geen limiet vir hoe die typerk wat jy kan huur nie.


9. HOE LANK KENNIS MOET EK GEE OM UIT TE TREK UIT MY STOOREENHEID?

Een van die voordele van die gebruik van ons stooreenhede is dat jy nie 'n langtermyn huurkontrak hoef te onderteken nie. Onthou asseblief om ons ten minste veertien (14) dae skriftelike kennisgewing voor die einde van die maand van u voorneme om uit te trek te stuur.